turkler islamiyet ile sereflendiler turk tarihinin en buyuk yalanidir

türkler islamiyet ile şereflendiler türk tarihinin en büyük yalanıdır

Araplar, Kuteybe adlı komutanın liderliği altında Talkan ve Curcan katliamlarında 100,000in üzerinde (şamanist) türkü kılıçtan geçirdiler, cesedlerini ağaçlara astılar. Müslümanlar, baskı ve asimilasyon sonucu zamanla türkleri müslümanlaştırdılar. “Türkler İslamiyet ile şereflendiler” Türk tarihinin en büyün yalanıdır. 

Unutulan tarihimizden bir kaç parça

Tarhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür.. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht kavgası vardır.. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar.. Önce Havarizat ile etrafındakileri öldürtür.. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında esir alırlar.. Ancak, daha sonra bunlar Kuteybe’nin emri üzerine öldürülürler..
Bu olay, Ziya Kitapçı”nın, İslam Tarihi ve Türkler adlı kitabında aynen şöyle anlatılır ;
Bu harblerden birinde, et-Taberi”nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe”ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman”ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler.”

Bunları da kuran derslerinde öğretecekler mi acaba

O ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan Talkan şehri meliki Sehrek, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terkeder.. Şehre hiç savaşmadan giren Kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen nekadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. Bu katliam o zamana kadar yapılanların en büyüğüdür.. Kuteybe bu katliamı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. Bu yolun 4 fersah ( 24 Km.) mesafelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır.. bütün bunlar hep İslam adına yapılmıştır.

Kuteybe’nin katliamları ve unutulan tarihim hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız, şu yazıyı okuyun. Sorularlaislamiyet sitesinin bu katliamlar hakkında görüşüne de bakmak lazım.

Kuteybe b Müslim, Türkistan’da savaşırken onlar Müslüman değil, kâfir idi. Savaşta her iki taraftan da insanların ölmesi doğaldır. Fakat  İslam ordusunun herhangi bir kâfir orduyla savaştığı zaman onlardan fazla adam öldürmesine ve onları mağlup etmesine “çok katliam yaptı…” demek iman ve İslam açısından doğal değil, çok yanlıştır. link

Bu arap piçlerine göre bir sorun yok, beyinleri nasıl olsa tecavüze uğramış.

Advertisements