ayak ustune ayak atarak oturmak allaha hakaret

ayak ustune ayak atarak oturmak allaha hakaret

Abdullah Oğlu Câbir’in anlattığına göre Muhammed, “herhangi bir kimsenin, ayak ayak üstüne atıp oturmasını ve sırtüstü yatarken de ayak ayak üstüne atmasını yasaklamıştır”; “sakın ha, kimse bunu yap­masın!” demiştir. (Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Libâs/72-74, hadis no: 2099; Ebû Dâvûd, e’s-Sünen, Kitabu’l- Edeb/35, hadis no: 4865; Tirmizî, Sünen, Kitabul-Edeb/20, h.no: 2767.)

Muhammed’in şu açıklaması buna ekleniyor: “Çünkü bu oturuş (ayak ayak üstüne atıp oturmak), Yüce Efendi Tann’nın (Rabb Teâlâ) oturuşudur.” Bu açıklamasının başı da şöyle: “Yüce Tanrı, yaratıkları yaratma işini bitirince, sırtüstü uzandı. O sırada bir ayağım da öbür ayağının üstüne koymuştu. Bunun benzerini yapmak, hiç kimse için uygun değildir…” (Bkz. Hâfız-Ebûbekr Muhammed İbnü’l-Hasen Ibn Fûrek, Müşkili’l-Hadis, tahkik: Dr. Abdul’mu’C. Halep, 1982, s.42.)

-Turan Dursun (Din Bu, sayfa 205)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=308103929286762

Advertisements