cocuk evliligi hz muhammed hz ayse islam

cocuk evliligi hz muhammed hz ayse islam

İslam hukukunda “müştehât” diye bir sözcük yer alır. Ve çok önemlidir. Anlamı da: “şehvet konusu olacak yaşa gelmiş olan kadın.” “Kadın”ı hep “şehvet aracı” olarak gören İslam Şeriatı’ndaki hüküm şöyle:

“9 yaşma gelmiş olan kız, şehvet konusudur, onunla evlenilebilir. İmam Azam Ebu Hanife’den ve Ebu Yusuf tan aktarılan bir görüşe gö­re de 5 yaşındaki bir kız da Şehvet ve evlilik konusu olabilir.”

 (Bkz. Tehanevi, Keşşaf, 1/788.)İslam dünyasında en sağlam hadis kitaplarının yer verdiği hadis­lere göre, Muhammed de, Âişe’yle, Âişe 6 yaşındayken evlenmiş, 9 yaşındayken de gerdeğe girmiştir. (Bkz. Buhari, e’s-Sahih, Kitabu Me-nakıbi’l-Ensar/44; Tecrid, hadis no: 1553; Müslim, e’s-Sahih, Kita-bu’n-Nikah, hadis no: 1422…)

-Turan Dursun (Din Bu, sayfa 258)

Advertisements