turan dursun din bu kitap tabu can çekişiyor

Orijinal Kuran yok

Bugün dünyanın hiçbir yerinde “Kur’an orijinal el yazması” yok­tur. Birinci “aslı” da (beze, kağıda, hurma dalına, yufka taşa, deriye, kürek kemiğine, kaburga kemiğine, ağaç kabuğuna yazılı olan), bun­dan alınıp oluşturulan ikincisi de (Hafsa’nm sandığındaki) ve bundan yararlanılarak birkaç nüsha yapılan üçüncüsü de bugün bulunmuyor. Birinci ve ikincisi “yakıldığı” için yok. Üçüncüsüyse ne “hikmet”se, bulunması gerekirken bulunmamakta. Bununla birlikte var gösteril­mekte. Bugün eldeki Kur’an, Muhammed’in “vahy” diye yazdırdığı Kur’an’ın ne “aynı”sıdır; ne de “tamamı”dır. îbn Ömer, şunları söyler:

“Hiçbiriniz Kur’an’ın tümünü elimde bulunduruyorum demesin. Biliyor mu ki, Kur’an’ın çoğu, yokolup gitmiştir…”

– Turan Dursun (Din Bu, sayfa 220)

Advertisements