Latest Entries »

imam gazali böyle sıçılır ders

imam gazali böyle sıçılır ders

 

/yobazların övmekle bitiremedikleri İmam Gazali’nin Kimya-i Saadat adlı kitabından en ince ayrıntısına kadar “nasıl sıçılır” dersi. uyarayım, mideniz bulanabilir.

Helaya [tuvalete] girerken sol ayakla, çıkarken sağ ayakla başlamalıdır. Üzerine Allahu Teala’nın ismi yazılı hiçbir şeyi açıkta bırakmamalıdır. Başı açık helaya girmemelidir. Helaya girerken şu duayı okumalıdır ‘maddi ve manevi pisliklerden ve şeytandan Allah’a sığınırım’. Çıkarken de ‘yarayışlı maddeleri alıkoyup yaramayanları benden uzaklaştırmak lütfunu bahşeden Allah’a hamd ederim’. Temizlenme işine gelince, üç kerpiç parçasını yahut düzeltilmiş üç taşı büyük abdestten önce alır. Kaza-yı hacet [sıçmak] bitince sol eliyle alır ve necaset [kirli] olmayan yerden başlayıp necaset olan yere sürer ve orada dondurur ve necaseti bulaştırmadan kaldırır. Böylece üç taşı kullanır. Eğer temizlenmezse iki taş daha kullanır. Böylece kullanılan taş sayısının tek olmasına dikkat eder. Sonra düz bir taşı sag eline alır, zekerini [erkeklik organını] sol eliyle tutar, o taş üzerine üç defa sürer, yahut duvara üç ayrı yere sürer. Sol eli hareket eder sağ eli değil. Fakat en iyisi taştan sonra su ile de yıkanmaktır. Suyu kullanmak istediği zaman sağ eliyle su döker sol eliyle temizlenir. Hiç necaset kalmadığını anlayıncaya kadar devam eder. Bunun gibi küçük abdestten sonra temizlenirken, elini üç defa zekerin altına koyup sallar ve üç adım yürür, üç defa öksürür. Bundan daha fazla kendine eziyet vermemelidir. Yoksa şüpheye vesveseye düşer.

http://www.ateizm.org/makaleler/islam-dini/imam-gazali-hakkinda.html

Advertisements

mujdelenmek tevrat incil hz muhammed kuran

müminler muhammed’in son peygamber olduğunu iddia ediyorlar. peki muhammed’in peygamberliği neden tevrat ve incilde müjdelenmiyor? açıkca müjdelenmesi gerekmiyor mu? Bu iki kitabın açıkca şöyle böyle bir peygamber gelecek demesi gerekmiyor mu?

eğer yahudi ve hristiyanların kutsal kitaplarında muhammed’in son peygamber olarak geleceği yazılı ise, şuan ki yahudiler ve hristiyanlar neden müslüman değiller? kendi tevrat ve incil ayetlerini yüzyıllardan beri gözden mi kaçırıyorlar?

ve eğer müminler tevrat ve incilin içeriğinin değiştirildiğini iddia ediyorsalar bunu neye dayanarak söyluyorlar?

turan dursun din bu kitap tabu can çekişiyor

Orijinal Kuran yok

Bugün dünyanın hiçbir yerinde “Kur’an orijinal el yazması” yok­tur. Birinci “aslı” da (beze, kağıda, hurma dalına, yufka taşa, deriye, kürek kemiğine, kaburga kemiğine, ağaç kabuğuna yazılı olan), bun­dan alınıp oluşturulan ikincisi de (Hafsa’nm sandığındaki) ve bundan yararlanılarak birkaç nüsha yapılan üçüncüsü de bugün bulunmuyor. Birinci ve ikincisi “yakıldığı” için yok. Üçüncüsüyse ne “hikmet”se, bulunması gerekirken bulunmamakta. Bununla birlikte var gösteril­mekte. Bugün eldeki Kur’an, Muhammed’in “vahy” diye yazdırdığı Kur’an’ın ne “aynı”sıdır; ne de “tamamı”dır. îbn Ömer, şunları söyler:

“Hiçbiriniz Kur’an’ın tümünü elimde bulunduruyorum demesin. Biliyor mu ki, Kur’an’ın çoğu, yokolup gitmiştir…”

– Turan Dursun (Din Bu, sayfa 220)

dogmadan once hayat soru ahiret bebek

doğmadan önce hayat var mıydı ki ölümden sonra hayatın olup olmadığını soruyorsun?

Çocuk evliliği

cocuk evliligi hz muhammed hz ayse islam

cocuk evliligi hz muhammed hz ayse islam

İslam hukukunda “müştehât” diye bir sözcük yer alır. Ve çok önemlidir. Anlamı da: “şehvet konusu olacak yaşa gelmiş olan kadın.” “Kadın”ı hep “şehvet aracı” olarak gören İslam Şeriatı’ndaki hüküm şöyle:

“9 yaşma gelmiş olan kız, şehvet konusudur, onunla evlenilebilir. İmam Azam Ebu Hanife’den ve Ebu Yusuf tan aktarılan bir görüşe gö­re de 5 yaşındaki bir kız da Şehvet ve evlilik konusu olabilir.”

 (Bkz. Tehanevi, Keşşaf, 1/788.)İslam dünyasında en sağlam hadis kitaplarının yer verdiği hadis­lere göre, Muhammed de, Âişe’yle, Âişe 6 yaşındayken evlenmiş, 9 yaşındayken de gerdeğe girmiştir. (Bkz. Buhari, e’s-Sahih, Kitabu Me-nakıbi’l-Ensar/44; Tecrid, hadis no: 1553; Müslim, e’s-Sahih, Kita-bu’n-Nikah, hadis no: 1422…)

-Turan Dursun (Din Bu, sayfa 258)

Cennet Genelevi

tirmizi 72 huri kari cennet

tirmizi 72 huri kari cennet

bu hadisi ve benzer sapıklıklarla dolu cennet tasvirlerini bu linkten okuyabilirsiniz.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=307790992651389

ilahiyatci ali riza demircan cennet genelev

ilahiyatci ali riza demircan cennet genelev

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=307613856002436

rahman 72 ayet cennet genelev kerhane huri

vakia 35 37 huri cennet kerhane

hadis cennet huri cennet kerhane genelev 60 mil cadir

çantacı necmi yüz binlerce huriler yüz binlerce saraylar

cubbeli ahmet hoca cennet tasviri helal seks cima

cima:seks, tenasül uzuvu:penis

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=307189529378202

bu videoyu izlemeniz şiddetle tavsiye olunur, her şeyi özetliyor

ayak ustune ayak atarak oturmak allaha hakaret

ayak ustune ayak atarak oturmak allaha hakaret

Abdullah Oğlu Câbir’in anlattığına göre Muhammed, “herhangi bir kimsenin, ayak ayak üstüne atıp oturmasını ve sırtüstü yatarken de ayak ayak üstüne atmasını yasaklamıştır”; “sakın ha, kimse bunu yap­masın!” demiştir. (Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Libâs/72-74, hadis no: 2099; Ebû Dâvûd, e’s-Sünen, Kitabu’l- Edeb/35, hadis no: 4865; Tirmizî, Sünen, Kitabul-Edeb/20, h.no: 2767.)

Muhammed’in şu açıklaması buna ekleniyor: “Çünkü bu oturuş (ayak ayak üstüne atıp oturmak), Yüce Efendi Tann’nın (Rabb Teâlâ) oturuşudur.” Bu açıklamasının başı da şöyle: “Yüce Tanrı, yaratıkları yaratma işini bitirince, sırtüstü uzandı. O sırada bir ayağım da öbür ayağının üstüne koymuştu. Bunun benzerini yapmak, hiç kimse için uygun değildir…” (Bkz. Hâfız-Ebûbekr Muhammed İbnü’l-Hasen Ibn Fûrek, Müşkili’l-Hadis, tahkik: Dr. Abdul’mu’C. Halep, 1982, s.42.)

-Turan Dursun (Din Bu, sayfa 205)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=308103929286762

muta ayeti nisa 24 kuran fuhus

muta ayeti nisa 24 kuran fuhus

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=307629856000836

azhab 37 zeynep hz muhammed evlilik

azhab 37 zeynep hz muhammed evlilik

zeynep, muhammed’in evlatlığı zeyd’in karısı olmakla beraber ayrıca muhammed’in kuzenidir. bu ayetlerde olan biten sahtekarlığı daha iyi görmek için ayrıca azhab 38 ve azhab 40 ayetlerine de bakınız.

Kuranın mealini okuyun!

din kitaplarını okuyup anlayana ATEİST, okuyup anlamayana DİNDAR denir Nicola Tesla

kutsal olduğu sanılan tüm kitaplar insan uydurmasıdır

kuranın mealini burdan okumaya başlayabilirsiniz